Header

Kraamzorg Samenwerkingsverband Utrecht

Publicatiedatum: 14-10-2013


Op maandag 23 september 2013 was het een feit!
Op die dag zijn in Woerden de handtekeningen gezet onder het Kraamzorg Samenwerkings Verband Utrecht. De doelstelling van het convenant is onder meer het realiseren van één regionaal aanspreekpunt voor ketenpartners in de geboortezorg, met betrekking tot de kraamzorg in de regio. Het uiteindelijke doel van het convenant is het bevorderen van de kwaliteit in de zorgketen van geboortezorg .

Aanleiding tot het sluiten van het convenant is de maatschappelijke discussie met betrekking tot de wijze waarop de geboortezorg in Nederland moet worden georganiseerd, in het bijzonder rondom de bevalling.

Er is sterke behoefte aan afstemming van zorginhoudelijke zaken rondom geboortezorg. De kraamorganisaties zal gevraagd worden hier een standpunt over in te nemen teneinde de ketenzorg en de continuïteit van zorg in de regio te versterken.

Dit is in het belang van zowel de verwijzers (verloskundigen) als de cliënten van de deelnemende organisaties.

Overzicht van alle partners die het convenant hebben getekend:
AllerZorg, BabyCare, Careyn Kraamzorg, Kraam Inzicht, Kraamzorg De Waarden, Kraamzorg Midden Nederland, Yunio Kraamzorg en ZiNkraamzorg

terug naar overzicht